Arbeiderpartiet setter fokus på dårlig utstyrte vogntog på norske vinterveier.
Arbeiderpartiet setter fokus på dårlig utstyrte vogntog på norske vinterveier.

Ap på vei

Arbeiderpartiet setter tungtrafikk og sosial dumping på dagsorden.

I morgen inviterer partiets stortingsrepresentanter Anne Marit Bjørnflaten og Tone Sønsterud fra transportkomiteen og Anette Trettebergstuen og Steinar Gullvåg fra arbeids- og sosialkomiteen til møte med representanter fra NLF og NTF.

Skjev konkurranse

Temaet er konkurransen i transportnæringen, underbetalte utenlandske sjåfører og dårlig utstyrte vogntog på norske vinterveier.

Fra NLF deltar adm. direktør Geir A. Mo, viseadm. direktør Jan-Terje Mentzoni og kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes. Fra NTF deltar kommunikasjons- og utredningsansvarlig Bjørn Sandnes.

Veitransport AS

Møtet arrangeres hos Veitransport AS i Enebakk og ledes av Jonny Enger.

Forsiden nå