Tirsdag 5. juni 2018 tok daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen det første «spadestikket» for OPS-prosjektet rv.3/rv.25 Løten-Elverum.
Tirsdag 5. juni 2018 tok daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen det første «spadestikket» for OPS-prosjektet rv.3/rv.25 Løten-Elverum. (Foto: Statens vegvesen)

Åpner tre måneder tidligere enn planlagt

OPS-prosjektet rv. 3/25 Løten-Elverum i Innlandet var planlagt å åpne i november 2020. Nå er åpningsdatoen fremskyndet med tre måneder.

Taale Stensbye er prosjekteleder for OPS-prosjektet Rv. 3/25 Løten-Elverum. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

- Spaden ble satt i jorda 6. juni 2018 og snora klippes 30. juli 2020. Det betyr 27 km vei med midtdeler ferdig bygget på snaue 26 måneder. Det er ny rekord, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye.

En åpning 30. juli betyr at veien åpner før landsskytterstevnet, de nordiske jakt- og fiskedagene, Elverumsdagene og festspillene som alle arrangeres i Elverum i starten av august. Arrangementene trekker tusenvis av besøkende.

Veien får midtdeler og et sikkerhetsnivå som skal ha potensial til å redusere alvorlige ulykker med 80 %.

Fartsgrensen på strekningen økes fra 70 km/t til 90km/t og 110 km/t. Firefelts vei og to-/ og trefelts veg skal gi en mer forutsigbar fremkommelighet.

Forsiden nå