Arnstad ga håp om akselløft

Arnstad ga håp om akselløft

Samferdselsminister Marit Arnstad ba Vegdirektoratet vurdere nasjonalt unntak fra EU-direktivet om akselløft.

Transportnæringen i Norge møtte tirsdag samferdselsminister Marit Arnstad og representanter fra Vegdirektoratet i et forsøk på å komme til enighet om striden rundt akselløft.

- Vi møtte en åpen og søkende samferdselsminister og det vi oppfattet som lydhøre representanter fra Vegdirektoratet, sier adm.direktør i NLF, Geir A. Mo, til lastebil.no.

Samferdselsministeren anmodet Vegdirektoratet om å undersøke hvilket handlingsrom Norge har for å gjøre nasjonale unntak fra EU-direktivet.

Dersom EU-direktivet blir innført i Norge vil det bety slutten på tradisjonelt nordisk akselløft, noe som vil gjøre fremkommeligheten for lastebiler her til lands mye dårligere.

Trafikksikkerhet vs veislitasje

Vegdirektoratet har ønsket å innføre forbud mot akselløft fordi løfting av en aksel, og dermed overføring av vekt til én aksel, gir større belastning på veiens fundament. Bruk av kjetting vil i motsetning kun gi slitasje på toppdekket på veien.

Hovedargumentet til næringen er at trafikksikkerhet og fremkommelighet må komme først, noe Mo understreket da han innledet møtet på vegne av næringen. Han fremholdt kravet om at Norge må innføre nasjonale unntaksbestemmelser for akselløft.

- Vegdirektoratet understreket at høringsrunden, der bl.a. nye regler for bruk av akselløft diskuteres, fremdeles pågår og at saken derfor ikke er lukket, forteller Geir A. Mo.

- Når samferdselsministeren i tillegg ber Vegdirektoratet om å se på mulighetene for nasjonale unntak, har vi et håp om at vi nærmer oss en løsning, sier Mo.

Skal gå tilbake til tidligere praksis

Så lenge striden har pågått har ikke Statens Vegvesen villet godkjenne nye biler med akselløft for norske veier. Den praksisen skal nå trolig opphøre. 

- Statens vegvesen skal gå tilbake til tidligere praksis ved utekontroll av akselløft på tunge kjøretøy. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Vegdirektoratet også raskt vurdere en midlertidig løsning på problemene ved godkjenning av nye biler med akselløft, sier Marit Arnstad.

«Direktoratet skal ellers vurdere hvilket handlingsrom EU-regelverket gir for tilpassing til norske forhold. Vurderingen skal gjennomføres i nær kontakt med lastebilnæringen, og den vil blant annet ta for seg praksis og regelfortolking i andre nordiske land», heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Også Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) var til stede på møtet, og er fornøyd. 

- Vi hadde et meget positivt møte med samferdselsministeren og fem andre fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet i dag, forteller Arne Berg, MEFs distriktssjef i Region Nord, til organisasjonens nettsted

- Vi tolker direktivet slik at det er muligheter for de enkelte land å fastsette egne nasjonale bestemmelser på området. Vi oppfattet ministeren som villig til å se på hva slags handlingsrom som ligger i direktivet, og dessuten samarbeide med de andre nordiske land for å se hvordan de håndterer det, sier Berg.

Disse var til stede fra transportnæringen i tillegg til NLF: 

  • NHO Logistikk og Transport
  • Maskinentreprenørenes Forbund
  • Bilimportørenes Landsforening
  • Yrkestrafikkforbundet
  • Norsk Transportarbeiderforbund
  • Virke
  • Asko
  • LUKS
  • Dagligvarehandelens miljøforum
  • Norsk Industri Påbyggergruppen

På NLFs nettsider kan du laste ned gruppens møtenotat og presentasjonen de holdt på møtet. 

Forsiden nå