Samferdselsminister Marit Arnstad vil ha raskere veibygging med mindre politikerstyring.
Samferdselsminister Marit Arnstad vil ha raskere veibygging med mindre politikerstyring.

Arnstad vil ha mindre politikerstyring

Marit Arnstad vil gi mindre samferdselsmakt til stortingspolitikere for å få fart på vei- og jernbaneutbyggingen.

Terskelen for hvilke prosjekter som må innom de folkevalgte skal heves til en halv milliard kroner, en tidobling fra dagens nivå på jernbanesiden.

Stor aktivitet

- Det er stor aktivitet på samferdselsområdet med mange prosjekter. Derfor ønsker vi å heve terskelen for hvilke prosjekter innen vei og bane som sendes til Stortinget, sier samferdselsminister Marit Arnstad til NRK.

Arnstad vil at Stortinget konsentrerer seg om de største prosjektene, og la fagfolk i Jernbaneverket og Statens vegvesen bestemme resten.

Forsinkelser

I dag preger forsinkelser bygging av nye veier og jernbanespor over hele landet.

Mesteparten av vei- og jernbaneprosjektene som skal startes de neste to årene er forsinket, ifølge en rapport Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kom med nylig.

Alle jernbaneprosjekter over 50 millioner og alle veiprosjekter over 200 millioner må i dag behandles i Stortinget. Regjeringens forslag er å øke denne terskelen til 500 millioner kroner for både vei og jernbane.

Bompenger

Forslaget som en samlet regjering står bak, blir behandlet av Stortinget til våren. Fremskrittspartiet er positiv, forutsatt at bompengeprosjektene fortsatt blir behandlet av de folkevalgte.

Kristelig Folkeparti er også positive til forslaget, men leder Knut Arild Hareide. - Jeg tror regjeringa lurer seg selv hvis de tror at dette alene vil føre til kortere behandlingstid. For når regjeringen bruker nesten ti år på å planlegge nye veier i landet, er det ikke de siste to månedenes behandling i Stortinget som er problemet, sier Hareide.

Forsiden nå