Sammenligningen med dumperen gir et visst inntrykk av størrelsen på den nye bakgraveren, men for å gi et bedre bilde kan det nevnes at lastekassa på 70-tonneren fylles med fire skuffer.
Sammenligningen med dumperen gir et visst inntrykk av størrelsen på den nye bakgraveren, men for å gi et bedre bilde kan det nevnes at lastekassa på 70-tonneren fylles med fire skuffer.

Bakgraverkjempe på plass i Suldal

Husker du denne saken om den nye 180-tonns Hitachi EX1800-en som ble levert til Norsk Stein AS? Saken sto på trykk i A&T nummer 12, 1999, og er skrevet av Kjell Osfoss.

Som toppen på kransekaka i forbindelse med sitt 70-års jubileum, ønsket Nanset Standard AS, Larvik, å markere overleveringen av Norges største beltegående bakgraver til Norsk Stein AS på Jelsa i Suldalkommune i Rogaland.

En samlet fagpresse var til stede da maskinovertakelsen skulle foretas, men tidsskjemaet for sluttmontering, etter transport i «smådeler», og overlevering til kunden var nær ved å sprekke. Området ble nemlig hjemsøkt av langvarig storm og ekstremt kraftig regnvær.

Montørene som kom fra både Japan, Holland og Nanset Standard, hadde til tider hatt nok med å holde seg på beina. Det samme kan også sies om journalistene som bivånet presentasjonen av maskinen. Nå er imidlertid maskinen på plass, kjempen med betegnelsen Hitachi Super EX1800.

Hitachi-graveren kom til Norsk Stein AS i smådeler, og ble montert av en japaner, en hollende og mekanikere fra Nanset Standard. Bare beltehøyden er på høyde med en fullvoksen mann.
Hitachi-graveren kom til Norsk Stein AS i smådeler, og ble montert av en japaner, en hollende og mekanikere fra Nanset Standard. Bare beltehøyden er på høyde med en fullvoksen mann.

 

Fem konkurrenter

For Norsk Stein AS var det i utgangspunktet fem mulige leverandører, og sluttkampen kom til å stå mellom Caterpillar og Hitachi. Etter mye reising for å studere maskiner, flere intervjuer med utenlandske brukere og foretatte tidsstudier og analyser, endte leverandørkampen med at Hitachi ble valgt. Anskaffelsen av bakgraverkjempen vil bli lagt merke til, for etter sigende er flere bruddeiere i markedet for å fornye maskinparken. At Norsk Stein AS valgte som de gjorde etter et nitid forarbeid, er neppe noen ulempe for Nanset Standard i kampen med konkurrerende merker.

Selvfølgelig spiller prisen en viss rolle, og den er ingen villige til å si noe om. Vi er neppe helt på viddene når vi antyder et beløp i størrelsesorden 13-15 millioner.

Spesielle krav

Direktør Per Nerheim, Norsk Stein AS, fortalte at for å få full utnyttelse av en ny maskin i driften av steinbruddet, måtte selskapet ha en som lastet 1200 tonn/t til knuser. Det innebar en maskin med 12-13 m 3 skuffe for å fylle en 70-tonns Euclid-dumper R65 med fire skuffer, eller en R90 med syv skuffer. Bruddeieren hadde med andre ord helt spesifikke ønsker, og for Norsk Stein var det avgjørende hvem som kunne etterkomme ønskene.

På spørsmål om hvorfor en bakgraver ble foretrukket, svarte Nerheim slik:

- Den tiden hvor ordet bakgraver som lastemaskin i steinbrudd, var ensbetydende med å «banne i kjerka», er nå definitivt forbi. Iallfall hos oss. For det første følger bakgraver-skuffen sålen bedre, den lar seg heller ikke lett affisere av «knøler» og dessuten har føreren bedre innsyn i skuffen. Derved kan han med en gang sortere ut og legge til side stein som er for store for knuseren.

Nerheim så nemlig ingen vits i å drasse rundt på stein som ikke kunne gå rett i knuseren. For firmaet var det også av betydning at maskinen er en oppgradert utgave som fyller alle miljøkrav, og derved ble det en lykkedag for Nanset Standard og Hitachi da avgjørelsen falt.

Forsiden nå