Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. (Foto: Hans Kristian Barbøl)

Bli mer relevant og få betalt

Om du studerer fag som er «kritiske for vegsektoren» kan du få betalt for Bachelor- eller Masteroppgaven din og samtidig gjøre deg mer attraktiv for arbeidsgiverne.

Det skriver Statens vegvesen på nett.

Nasjonal transportplan fastslår at det skal brukes 500 milliarder kroner på samferdsel i Norge de neste ti årene.  Statens vegvesen har et såkalt sektoransvar for kompetanse i veisektoren.

Det vil si at de skal bidra til å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet, ikke bare i Vegvesenet, men også i bransjen av entreprenører og rådgivende ingeniører som Vegvesenet bruker for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde infrastrukturen.

Vegvesenet og universiteter/høyskoler

Vegvesenet driver derfor mye forskning og utvikling og samarbeider tett med en rekke høyskoler og universiteter.

Fagmiljøer må bygges opp og videreutvikles for å sikre tilstrekkelig med undervisningskrefter, og studenter oppfordres til å velge fag det ikke akkurat vil bli arbeidsledighet i de neste ti til femten årene.

Vegvesenet dekker oppgave-utgifter

Statens vegvesen har blant annet en ordning for studenter som vil skrive sine bachelor- eller masteroppgaver i samarbeid med Vegvesenet.

Om du har en oppgave-idé som er interessant for Statens vegvesen kan det føre til et samarbeid som gir deg 7 500,- eller 15 000,- for henholdsvis Bachelor- og Masteroppgave.

I tillegg får du muligheten til å få en annen innsikt i sektoren og fagområdene enn du får på skolebenken alene, «noe som ikke er direkte dumt å ha med på CV-en som nyutdannet», fastslår Statens vegvesen.

Les mer på vegvesen.no/jobb

Forsiden nå