Slik skal rua se ut når den er ferdig.
Slik skal rua se ut når den er ferdig.

Byggestart på Gryllefjordbrua

Men åpningen blir trolig noe forsinket.

Ballesvikskartunnelen og sjøfyllinga for fjordkryssinga over Gryllefjorden er ferdige, melder Statens Vegvesen, og nå står selve brobyggingen for tur.

I tunnelen er det lagt drenssystem, og tunnelen er sikret med bolter og sprøytebetong. Tunnelen er vann- og frostsikret med isolasjonsplater og brannsikret med 8 cm. sprøytebetonglag. Det er også lagt ett lag med asfalt.

Det er NCC Construction som har gjord den joben.

I uke 42 starter arbeidet med å bygge den 315 m. lange stålkassebrua. Den skal være ferdig innen 1. september til neste år.

Bruarbeidene starter med peling. Dette arbeidet vil pågå mellom kl. 0700 og 1900 hver dag fra mandag til og med lørdag ut dette året. Til våren neste år kommer selve brukassen som da skal monteres på pelefundamentene og deretter utstøpes med ett ca. 70 cm tykt betongdekke.

Det er i alt 38 peler som skal rammes gjennom steinfyllinga som allerede er fylt i fjorden. Hver pel har en lengde varierende fra ca. 40 - 55 meter.

Det er Implenia AS som bygger brua.

Åpninga av Ballesvikskartunnelen/Gryllefjordbrua er tidligere sagt skal åpnes høsten 2013. Vi er fortsatt i rute med arbeidene, men åpninga blir trolig ikke før i desember 2013. Årsaken er at det må settes av tid til elektroarbeider etter at brua er ferdig og at tunnelen/brua skal sikkerhetsgodkjennes før det kan åpnes for trafikk. 

Forsiden nå