Bundesamt des Güterverkehr i Tyskland avdekker urovekkende forhold når det gjelder lastebiler fra deler av Øst-Europa.
Bundesamt des Güterverkehr i Tyskland avdekker urovekkende forhold når det gjelder lastebiler fra deler av Øst-Europa.

Disse kan være livsfarlige

Nå er det bekreftet; lastebiler fra øst utgjør en stadig større fare på veien.

Den tekniske tilstanden er mangelfull og lastsikringen er elendig. Ulykkene med østeuropeiske lastebiler er økende. Dette viser en analyse gjennomført av Bundesamt des Güterverkehr (BAG - direktoratet for godstransport) i Tyskland, melder vår tyske kollega «trans aktuell».

Kontrollørene i Tyskland slår nå alarm. Lastebiler fra Øst-Europa er delvis i en katastrofal tilstand. Analysen slår fast at standarden på lastebilene fra de nye EU-medlemmene fra 2004 (Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn) og 2007 (Bulgaria, Romania) gir grunn til bekymring sammenlignet med kjøretøy fra de 15 gamle EU-landene.

Lastsikringen er dårlig

Utilfredsstillende lastsikring var tilfellet i dobbelt så mange tilfeller med biler fra nye EU-land som de 15 gamle, og denne tendensen er blitt ytterligere forsterket i 2010 og 2011. Er ikke lasten tilstrekkelig sikret i Tyskland, kan kontrollørene pålegge kjøreforbud inntil forholdet er utbedret. Det skjer nå frie ganger så hyppig med lastebiler fra øst sammenlignet med vesteuropeiske kjøretøy.

Elendig vedlikehold

Enda mer dramatisk er situasjonen når det gjelder manglende vedlikehold. Her blir det nedlagt kjøreforbud i forholdet 7 : 1 når det gjelder lastebiler fra Øst- og Vest-Europa. Lastebileiere i nye EU-land har en annen forståelse for vedlikehold enn sine vesteuropeiske kolleger. De tyske kontrollørene rapporterer om mange tekniske mangler selv på relativt nye biler.

Manipulering

Men det stopper ikke her. Manipulering av fartsskrivere viser økning. Økende kontroller viser at detter er tilfelle med minst 20% av bilene fra øst. Dermed kan man med sikkerhet si at det forekommer mange brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, som igjen går ut over trafikksikkerheten. Dette fører igjen til brudd på menneskerettighetene i de alvorligste tilfellene.

LES OGSÅ:

Hva med økt kontroll?

Kanskje tiden er inne for økt kontroll med lastebiler østfra her i landet også? Det er vel ingen grunn til å tro at østeuropeiske bileiere oppfører seg mer lovlydig her enn i Tyskland, hvor myndighetene nå intensiverer kontrollene.

LES OGSÅ:

Forsiden nå