Driftsleder ladeenheter tunnel

Driftsleder ladeenheter tunnel

Austin Norge AS sine medarbeidere har over 25 års erfaring fra  sprengstoffindustrien i Norge og internasjonalt, og er en del av  Austin Powder International. Vi er totalleverandør av sprengningsrelaterte  produkter og tjenester. Vi vokser raskt og har behov for  å styrke vår bulkavdeling tunnel med flere medarbeidere. Driftsleder ladeenheter tunnel  Beskrivelse: • Du vil bli en del av et team som jobber med å bygge opp Norges beste selskap innen sprengstoff og tjenester til tunneldrift. • Du vil få ansvar for drift av våre mobile produksjonsenheter som produserer emulsjon sprengstoffer for tunnelsprengning. Dette innebærer service og vedlikehold, igangkjøring og oppfølging samt opplæring og sertifisering av brukere. • Du er selskapets ansikt utad og vil daglig være i kontakt med våre kunder. Det forventes topp serviceinnstilling og stå-på-humør. Arbeidssted: • Kontoret ligger i Drammen, med utstrakt reisevirksomhet i hele landet samt noe aktivitet i andre skandinaviske land. Ønskede kvalifikasjoner: • Teknisk utdannelse, gjerne innenfor automasjon/elektro. nn• Helst førerkort klasse CE. nn• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. nn• Erfaring fra tunneldriving eller anleggsbransjen er en fordel. Vi kan tilby: • God opplæring og oppfølging. nn• Konkurransedyktige betingelser. nn• Fast ansettelse etter endt prøvetid. nn• Gode utviklingsmuligheter. Søknad: • Sendes innen 7. juni 2013 nn• Spørsmål angående stillingen rettes til Daglig leder, Petter Jensen mob: 909 97 867 Søknad med eventuelle vedlegg sendes til  petter.jensen@austin.no For mer informasjon besøk www.austin.no adeenheter tunnel

Forsiden nå