Illustrasjon som viser ny E39 sett sørøstover mot krysset med Randabergveien. Adkomsten til utfartsparkering og Nordalssvingene er lagt om og dagens fotgjengerundergang erstattes med bru.
Illustrasjon som viser ny E39 sett sørøstover mot krysset med Randabergveien. Adkomsten til utfartsparkering og Nordalssvingene er lagt om og dagens fotgjengerundergang erstattes med bru.

Eiganestunnelen lyses ut

I dag, fredag 18. oktober, blir byggingen av Eiganestunnelen lyst ut. Entreprenøren som får jobben skal blant annet bygge 3,7 km tunnel med to løp under Stavanger.

Eiganestunnelen går frå Schancheholen/Våland kolonihage til Tasta. Prosjektet består av fem kilometer med ny firefeltsvei, der 3,7 km er Eiganestunnelen.

Bedre miljø

Anlegget blir bygd for å bedre avviklingen av trafikken på E39, for å redusere antall ulykker, avlaste dagens lokalveiar og forbedre miljøet.

Selskapet som får kontrakten har en omfattende jobb foran seg. I tillegg til byggingen av selve Eiganestunnelen, får entreprenøren blant annet også oppgaven med å bygge; Ca. en kilometer av Hundvågtunnelen, bygging av et omfattende system av av- og på-ramper og en kilometer ny vei mellom Schancheholen og rundkøyringen i Madlaveien. I tillegg kommer fire nye rundkøyringer, en 160 meter lang miljøkulvert og en kilometer av Sykkelstamveien.
- Vi ser frem til å gå i gang med også denne delen av prosjektet, og håper på god konkurranse med mange tilbydere, sier prosjektleder for Ryfast og Eiganestunnelen, Gunnar Eiterjord.

Omfattende sikring

Fristen for å levere inn anbud går ut i andre halvdel av desember. Statens vegvesen regner med byggestart i februar 2014.

Store mengder masse skal hentes ut og fraktes vekk. I tunnelen er det snakk om ca. 800.000 m 3. På anleggene i dagen ca. 200.000 m 3 med fjell. Det meste av steinmassen skal brukes til utfylling i Jåttåvågen, der det skal bygges boliger og folkebad. Sikringen i Eiganestunnelen er svært omfattende, med injeksjon, bolter, sprøytebetong og betongelement.

Eiganestunnelen skal stå klar til åpning i 2019.

 

Forsiden nå