Ryggstøtte fra Else-May Botten.
Ryggstøtte fra Else-May Botten.

Else-May Botten gir ryggdekning til NLF-sjefen

 

 

Trippelt usosialt

Hun poengterer at det er viktig å se på alle faktorene, både konkurransen til norsk arbeidskraft mot utenlandsk arbeidskraft og den næringsdrivende konkurransen.

- Det må etableres et tydelig tilsyns- og kontrollapparat som kan ta affære med sanksjoner, sier Botten til AT.no.

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ivrer  for å etablere like markedsvilkår og en konkurransedyktig norsk transportnæring, for å møte de internasjonale utfordringene.

Useriøs fane

Botten gir Mo full ryggdekning i dette arbeidet, men understreker samtidig:

- Det er viktig å ikke komme i en situasjon der man legger hele bransjen under en useriøs fane. Det er ikke et riktig bilde. Mange norske aktører operer seriøst og godt, men dette utnytter de utenlandske aktørene på en uverdig måte. Regjeringen må ta for seg denne bransjen spesifikt i jobben mot sosial dumping når de kommer med en ny handlingsplan i løpet av våren, sier Botten.

Hun har vært medlem av næringskomiteen siden hun kom inn på Stortinget i 2009 fra Møre og Romsdal med hovedansvar for maritim politikk.

 

 

 

 

Forsiden nå