Entreprenør må legge asfalt på nytt

Entreprenør må legge asfalt på nytt

Entreprenøren må legge ny asfalt i riksvei 7-delen av den nye Butunnelen ved Hardangerbrua.

Statens vegvesen har reklamert på leveransen av asfalt mellom rundkjøringen i Butunnelen og tunnelmunningen til og fra Eidfjord som nå er skiltet riksvei 7. Det viser seg at heften er for dårlig, slik at asfalten går i oppløsing. Det er enighet mellom byggherre og entreprenør om at denne delen av tunnelen må få nytt asfaltdekke.

Fresing av dekket og legging av ny asfalt begynner mandag 2. september kl. 16.00. Det blir kontinuerlig kolonnekjøring med ledebil så lenge arbeidet pågår.

Frem til arbeidet er ferdig vil det bli nedsatt fartsgrense til 30 km/t på Eidfjord-armen i Butunnelen.

Forsiden nå