Tucon og Marti IAV Solbakk DA står for tunneldrivingen fra Strand-siden i Ryfylketunnelen (Ryfast).
Tucon og Marti IAV Solbakk DA står for tunneldrivingen fra Strand-siden i Ryfylketunnelen (Ryfast).

Feil i skiftordning og manglende dokumenter på Ryfast

Arbeidstilsynet har i 2016 gjennomført to ikke varslede tilsyn hos Statens vegvesens entreprenører, Tucon og Marti IAV Solbakk DA, som bygger en del av Ryfylketunnelen ved Stavanger.

Rapporten fra Arbeidstilsynet pålegger entreprenørene å lage ny skiftordning og dokumentere at arbeiderne får overtidsbetaling.

Ser alvorlig på rapporten

- Statens vegvesen ser svært alvorleg på tilsynsrapporten, og vi forventer at Marti/Tucon gjennomfører de tiltakene som Arbeidstilsynet pålegger dem. Det har vi allerede tydeleg kommunisert til entreprenørene, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Han legger til at Statens vegvesen beklager dersom det viser seg at entreprenørene har jobbet i strid med Arbeidsmiljøloven.

Kan ikke intervjue ansatte

- Statens vegvesen som byggherre og Arbeidstilsynet har ulike  roller og muligheter til oppfølging. Vår rolle er å kontrollere arbeidsoperasjoner i forbindelse med arbeidet som pågår i tunnelene og i dagsonen, samt få innsyn i dokumentasjon på at entreprenøren følger Arbeidsmiljøloven, sier Eiterjord.

Han påpeker at Statens vegvesen ikke kan intervjue ansatte, slik Arbeidstilsynet har gjort.

Forsiden nå