Fiborg & Sellæg Maskin fikk E6-kontrakt

Fiborg & Sellæg Maskin fikk E6-kontrakt

Statens vegvesen Region Midt har skrevet kontrakt med firmaet Fiborg & Sellæg Maskin AS for bygging av E6 Mære - Vist med lokalveier.

Kontraktssummen er på 48,8 mill. kroner.
Arbeidene består i hovedsak  av følgende:
-
Bygging av kombinert lokalvei og gang-/sykkelvei fra Mære til Vist, lengde ca. 3000 meter.
- Breddeutvidelse av E6 for forbikjøringsfelt i nordgående retning, ca. 1000 meter.
- Nytt midtrekkverk fra Mære til Vist, lengde ca. 2500 meter.
- Lokalvei på vestsida av jernbanen, lengde ca. 1400 meter.
- I tillegg skal det settes opp belysning på hele strekningen. Det vil også bli satt opp støyskjerm, støyvoll og tørrmur på deler av strekningen.

Anleggsarbeidene starter i begynnelsen av oktober, og skal være ferdige til oktober 2014.

Forsiden nå