Terje Moe Gustavsen mottok prisen på vegne av Statens vegvesen under festmiddagen på Fjellsprengerkonferansen.
Terje Moe Gustavsen mottok prisen på vegne av Statens vegvesen under festmiddagen på Fjellsprengerkonferansen.

Fikk Gullfeiselen for andre gang

For første gang i historien gikk den ærefulle Gullfeiselen til en som har vunnet den tidligere.

Gullfeiselen deles ut av Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) til personer, såvel som bedrifter, institusjoner og prosjekter som har utmerket seg med en innsats for å fremme norsk bergteknologi.

Under festmiddagen på Fjellsprengningskonferansen torsdag ble den delt ut for 26. gang.

NFFs styre kom til at Gullfeiselen for 2012 tildeles Statens vegvesen. Statens vegvesen vant også prisen i 1999.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mottok prisen på vegne av Statens Vegvesen.

- Denne har vi vunnet sammen, sa Gustavsen da han ble overrakt prisen.

Bakgrunnen for årets tildeling er Statens vegvesens som drivkraft til å gjøre norsk tunneldrift sikrere.

Vi siterer fra juryens begrunnelse:

«Statens vegvesen inviterte til et bransjesamarbeid med tanke på å komme frem til en felles strategi og prosedyrer knyttet til tunnelbygging, basert på den norske byggemetoden hvor berget benyttes som bygge- og konstruksjonsmateriale.

Resultatet av dette bransjesamarbeidet er nå innarbeidet gjennom nye prosedyrer, krav og forutsetninger i Statens vegvesen sine tunnelkontrakter.

Som en følge av dette etablerte Statens vegvesen et eget tunnelstudium, åpent for hele bransjen. Tunnelstudiet (tidligere Tunnelskolen) skal bidra til økt samhandling mellom ulike tunnelfagmiljøer for å få felles forståelse for tunnelfaget, tverrfaglig tenkning og å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt.

Dette er noe som hele bransjen har fordeler av nå i dag.

NFFs styre har ut fra dette kommet til at Gullfeiselen for 2012 tildeles Statens vegvesen for et godt initiativ og den betydelige innsats som er nedlagt på dette området i samarbeid med bransjens øvrige aktører. NFF vektlegger spesielt opprettelsen av Tunnelskolen som et viktig og målrettet tiltak for å heve kompetansen innen tunnelfaget for hele bransjen.»

 

Gullfeiselen er blitt delt ut til følgende:

 • 1994 Anders M.Heltzen
  1994 Jan Anton Rygh
 • 1995 Trollprosjektet
 • 1996 Andersens Mekaniske Verksted
 • 1997 "Den norske Tunnelarbeider"
 • 1998 Professor Odd Johannessen, NTNU (død 2007)
 • 1999 Statens Vegvesen
 • 2000 DYNO Nobel ASA, Norge.
 • 2001 Morten G. Johnsen (død 2004),
  2001 Ludvig A. Baumann
  2001 Per T. Smith (død 2006)
 • 2002 Ørsta Stål AS
 • 2003 Professor Einar Broch, NTNU
  2003 Professor Arne Myrvang, NTNU
 • 2004 Dr.ing. Olav Torgeir Blindheim (død 2005)
 • 2005 Arve Fauske, DYNO Nobel ASA (død 2009) 
 • 2006 Robert Hermansen, SNSK
 • 2007 Tom Richard Olsen, Mesta
  2007 Fridtjof Andreassen, Dr.ing. Aas-Jakobsen AS
 • 2008 Tom Melby, NORMET OY.
 • 2008 Hans Petter Torsteinsen, tidligere Høyer Ellefsen AS
 • 2009 Bever Control AS ved Thorvald Wetlesen
 • 2010 Bente Ulvestad
 • 2010 Tom Myran
 • 2011 Nick Barton, Nick Barton & Associates

Forsiden nå