CargoNet øker nå godstrafikken på blant annet Bergensbanen.
CargoNet øker nå godstrafikken på blant annet Bergensbanen.

Flytter godset fra vei til bane

CargoNet og H. Strøm/RTD (Rail Terminal Drammen) har inngått avtale om ukentlige transporter fra Drammen til Stavanger og Bergen.

Dette innebærer en betydelig reduksjon av tungtrafikken på vei.

Store godsvolum

Godset kommer med tog fra Sverige og Kontinentet til Drammen, for så å omlastes til lager og container. H. Strøm står for godshåndteringen på CargoNets daglige tog fra Drammen og vestover, et godsvolum som utgjør 35-40 trailere i uken.

Spesialist

Speditøren H. Strøm/RTD i Drammen og på Rolvsøy har spesialisert seg på togløsninger, og ble i 2010 tildelt NHO Logistikk og Transports Miljøpris.

- Vi er meget fornøyd med avtalen, og håper at dette også skal legge til rette for ytterligere volumer på jernbane. Samarbeidet med H. Strøm/RTD AS bekrefter at nye løsninger og tilpasninger i logistikkjeden kan gi både bedrifts- og samfunnsøkonomiske gevinster, sier adm. direktør Are Kjensli i CargoNet AS.

Gevinster

- Vår strategi er å utnytte den fasilitet og fleksibilitet vår terminal tilbyr av gode togløsninger. Når vi lykkes med dette gir det både våre kunder og miljøet en gevinst, sier daglig leder Oddmar Nilsen i H. Strøm /RTD AS.

CargoNet transporterer årlig over 500.000 containerenheter i Norge, med et nettverk som dekker de fleste større terminalene. Sammen med ulike partnere tilbys også transporter til en rekke europeiske terminaler. CargoNet drifter flere terminaler, tilbyr trekketjeneste av containere og Systemtog.

Forsiden nå