- For sen utbygging av hvileplasser

- For sen utbygging av hvileplasser

Siden 2011 har antallet plasser for døgnhvile økt fra ni til dagens 17. Det er kun planlagt elleve nye de neste ti årene.

- Myndighetene har planlagt og planlagt i mange år, likevel er det svært lite som har skjedd, sier regionsjef i NLF Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes til NRK Hedmark og Oppland.

Tysnes mener myndighetene må følge opp kravene om hvile for yrkessjåfører med nok døgnhvileplasser.

- Yrkessjåførene har landets strengeste regler for når de kan jobbe og når de skal hvile. Vi mener derfor det bør være maksimalt en time mellom hver døgnhvileplass, sier han.

Vegdirektoratet er enig i at det er for få plasser:

- Årsaken til at vi ikke er kommet så veldig langt, er at dette er et område som er forholdsvis nytt. Det ble ikke et prioritert område før for fire - fem år siden, sier sjefsingeniør Gudmund Nilsen til NRK.

Direktoratet har som mål at det ikke skal være mer enn to og en halv times kjøring mellom hver hvileplass.

 

Forsiden nå