Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. (Foto: Tuan Eke)

Forlengelse av utløpt førerett

Statens vegvesen gir utsatt frist for fornyelse.

Statens vegvesen gir åpning for en midlertidig forlengelse av utløpt førerett for trafikanter med førerett for tunge klasser, yrkessjåfør -og utrykningskompetanse samt førerkortinnehavere som er over 80 år, fordi det i forbindelse med koronautbruddet generelt er vanskelig å skaffe seg helseattester.

- Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kan derfor midlertidig kjøre i 6 måneder ekstra på utløpsdato. Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i 3 måneder ekstra på utløpsdato. Dette gjelder bare for Norge, og bare de som ikke har hatt begrensninger på grunn av helsemessige utfordringer tidligere, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

For å kunne forlenge førerett for buss og lastebil, yrkessjåførkompetanse eller utrykningssjåførkompetanse er det krav om helseattest. Vanligvis, når dette er i orden, vil man ordinært ha førerrett i 5 år. Det er også krav om fornyelse av førerett med helseattest for personer som er fylt 80 år.

Forsiden nå