Veidirektør Terje Moe Gustavsen mener det er nødvendig å bruke mye penger på konsulenter.
Veidirektør Terje Moe Gustavsen mener det er nødvendig å bruke mye penger på konsulenter.

Forsvarer milliardbruk på konsulenter

Statens vegvesen brukte 2,4 milliarder på konsulenter i 2012.

 

For å sette de 2,4 milliardene som ble brukt på konsulentregninger i perspektiv, kan det nevnes at Statens vegvesen i fjor brukte 870 millioner kroner på ny asfalt og vedlikehold av veidekke, melder VG.

Det ble altså brukt nesten tre ganger så mye på rådgivere og utredere som på vedlikehold og asfalt.

Sånn må det være, mener veidirektør Terje Moe Gustavsen.

- 70 prosent av konsulentkjøpene er knyttet til planleggings- og byggherreoppgaver. Dette gjør at vi vedlikeholder mer og bygger mer i 2012 enn tidligere år, sier Veidirektøren.

- Vi har fått økte bevilgninger jevnt de siste årene. Siden 2005 har vi hatt en omsetningsøkning på hele 45 prosent. Det betyr at vi må ha flere folk for å få utført alle oppgavene våre. Vi ansetter flere folk, men må også kjøpe tjenester og ingeniørkompetanse fra konsulentbransjen for å få gjort jobben vår, legger han til.

En av årsakene til at det går så mye penger til konsulenter er at Statens vegvesen mangler planleggingskompetanse.

- Vi har ansatt flere planleggere, men har fortsatt behov for å kjøpe slike tjenester i markedet, sier Moe Gustavsen.

For å forsvare pengebruken, forteller Statens vegvesen at det faktisk ble lagt mer asfalt i fjor enn planlagt. Totalt hadde Statens vegvesen 39,7 milliarder kroner til disposisjon i 2012.

- Vi la mer asfalt i fjor enn vi skulle, totalt brukte vi 320 millioner mer bare på riksveier og endte opp på 870 millioner. På fylkesvei la vi asfalt for 1140 millioner. Totalt la vi dermed asfalt for i overkant av 2 milliarder.

Antall kilometer riksvei med «svært dårlig» dekketilstand er redusert fra 742 til 700. Andelen vei som karakteriseres som «dårlig» er redusert fra 2318 km til 2180 km på riksveinettet.

 

Forsiden nå