Nyttekjøretøysektoren hos MAN hadde nedgang i Europa på grunn av svake konjunkturer og i Brasil på grunn av innføringen av Euro 5. Bildet viser ett av Brasil-produktene, VW Constellation 26.390.
Nyttekjøretøysektoren hos MAN hadde nedgang i Europa på grunn av svake konjunkturer og i Brasil på grunn av innføringen av Euro 5. Bildet viser ett av Brasil-produktene, VW Constellation 26.390.

Fortsatt bra MAN-overskudd

MAN Group opplevde i 2012 en nedgang i omsetningen, men klarte å opprettholde et bra overskudd.

Gruppens totale omsetning ble 15,8 milliarder euro, som er en nedgang på 4% fra året før. Driftsresultatet havnet på respektable 964 millioner Euro, men dette er likevel betydelig bak 1,483 milliarder i toppåret 2011. Ordreinngangen i fjor var på 15,9 milliarder euro, 7% ned fra 2011. Antall solgte nyttekjøretøy ble 134.245 enheter, mot 155.520 året før.

To divisjoner

MAN Group består av to divisjoner, MAN Truck & Bus/MAN Latin America og MAN Diesel & Turbo. Sistnevnte gikk bedre enn nyttekjøretøysektoren og var sterkt medvirkende til at driftsresultatet fortsatt ligger på et høyt nivå.

Økonomisk nedgang

MANs hovedmarkeder for nyttekjøretøy er Europa og Brasil. Store deler av Europa opplever økonomisk stagnasjon, og ordrene falt med 4% i 2012. Til en viss grad ble dette kompensert av bra utvikling på andre markeder, men ikke i det andre hovedmarkedet, Brasil. Innføringen av Euro 5 medførte et betydelig fall i etterspørselen etter nyttekjøretøy, for MANs vedkommende hele 20%.

MAN regner fortsatt med nedgang i Europa i år, spesielt 1. halvår. Derimot er det gode utsikter for ny oppgang i Brasil. MAN vil styrke økonomien ved å kutte kostnader og samtidig effektivisere produksjonen.

Forsiden nå