Konsernsjef Terje R. Venold sier seg godt fornøyd med 2012.
Konsernsjef Terje R. Venold sier seg godt fornøyd med 2012.

Fremgang for Veidekke

Fjerde kvartal 2012 ble en ny god periode for Veidekke.

Den samlede omsetningen for året passerte 20 milliarder kroner, en økning på 14 %, og resultatmessig bidro fjorårets siste kvartal med en ytterligere forbedring av konsernets marginer. Konsernets resultat før skatt endte på 680 millioner kroner.

- Vi er tilfreds med utviklingen i konsernet, sier konsernsjef Terje R. Venold.

- Det er store ulikheter i markedsforholdene i våre tre land, og konsernets vekst kommer først og fremst fra de norske virksomhetene, og da spesielt innen entreprenør- og eiendomsområdene. Samspillet mellom disse virksomhetene er meget viktig for Veidekkes vekst og utvikling. Det gir resultatmessige synergier, og det gir kompetanse og konkurransekraft også mot andre kunder, legger Venold til.

Veidekkes omsetning i 2012 var 20,5 mrd. NOK (17,9 mrd. NOK i 2011). Resultatet før skatt ble 680 MNOK (751 MNOK). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 15 mrd. NOK (13,9 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i fjerde kvartal ble 4.390 millioner kroner mot 4.152 millioner i samme periode året før. Resultatet ble 226 millioner kroner mot 110 millioner i 2011.

For året 2012 ble omsetningen 16,3 mrd. mot 14,4 mrd. i 2011. Resultatet for året under ett ble på 497 millioner kroner, opp fra 301 millioner i 2011.

Entreprenørvirksomheten i Norge økte med 21 % sammenlignet med 2011.

Ordrereserven fortsetter å øke, og er ved årsslutt på 11,2 mrd. kroner mot 10,3 mrd. året før.

Les hele kvartalsrapporten fra Veidekke her. 

Forsiden nå