Huken har fått grønt lys fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Huken har fått grønt lys fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmannen lar Oslo Vei-boet hente ut masse fra Huken

Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphever Oslo kommunes vedtak om å øyeblikkelig stans av masseuttak fra Huken pukkverk.

Dermed kan boet etter Oslo Vei starte opp igjen i den sørlige delen av bruddet ved Huken.

Et vedtak i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune datert 19. februar ble det gitt pålegg om øyeblikkelig stans av masseuttak i Huken pukk- og asfaltverk. Brudd på dette ville bli straffet med tvangsmulkt.

Nå har Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet kommunens vedtak.

«Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å konstatere at ytterligere masseuttak på Huken del sør er søknadspliktige etter plan- og bygningslovgivningen. Fortsatte masseuttak er per i dag følgelig ikke ulovlige», skriver fylkesmannens juridiske avdeling i et vedtak som ble offentliggjort 6. juni.

Forsiden nå