Hemne-ordfører Ståle Vaag (t.v.) teller ned og bas Nils Erlend Jørgensen i Skanska utløser den siste salven i Harangstunnelen.
Hemne-ordfører Ståle Vaag (t.v.) teller ned og bas Nils Erlend Jørgensen i Skanska utløser den siste salven i Harangstunnelen.

Gjennomslag i Harangstunnelen

- En viktig milepæl er nådd i prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen. Den 785 meter lange Harangstunnelen er nå ferdig drevet, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Tunneldrivingen begynte i midten av desember i fjor, og har tatt omtrent fire måneder.

- Dette er et utrolig viktig prosjekt for Orkdalsregionen. Det positive med Harangstunnelen er at den også bedrer forholdene på fylkesvei 714 Laksevegen. Vi er også veldig glade for at E39 i området vårt er prioritert høyt i den kommende nasjonale transportplanen, sa Hemne-ordfører Ståle Vaag under markeringsarrangementet for tunnelgjennomslaget.

Erstatter smal og svingete vei

- Framdriften har generelt sett vært bra, men det gikk litt seint på slutten på grunn av mye dårlig fjell, som fører med seg mye sikringsarbeid. Totalt er det tatt ut 60.000 m 3 stein, forteller byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen.

Når tunnelen er ferdig, erstatter den ca. 2,5 km med smal og svingete vei.

Bruarbeideidet pågår

Nå når tunnelen er ferdig drevet, begynner «innredningen», som består av grøftegraving, veibygging, sikring, isolering og elektroarbeid.

I delparsell 1 i prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen er Songbrua så å si ferdig, mens arbeidet med de to andre bruene, Gangåsbrua og Stokkhaugbrua, er godt i gang. Ellers er entreprenørene opptatt med å kjøre stein fra Våvatnet som skal brukes i vegfyllinga.

Forsiden nå