God ordreinngang og forbedret inntjening

God ordreinngang og forbedret inntjening

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte første halvår på 224 mill. kroner, mot 98 mill. for tilsvarende periode i 2012.

Den samlede omsetningen i selskapene i andre kvartal endte på 6,87 milliarder kroner. Resultatet fordeler seg med 156 mill. kroner for entreprenøren Skanska Norge og 68 mill. kroner for Skanska Bolig.

Pr. andre kvartal

Omsetning

Driftsresultat

2013

2012

2013

2012

Skanska Norge Entreprenør*)

6 280

5 969

156

31

Skanska Norge Boligutvikling

1 029

1 066

68

67

Eliminering

- 438

- 377

0

Totalt

6 871

6 658

224

98

*) Skanska Norge AS med datterselskap

 

Entreprenørvirksomheten går bedre

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, leverte en omsetning på 6,28 milliarder, og et driftsresultat på 156 mill. kroner. Tilsvarende resultat for første halvår 2012 var 31 mill. kroner.

- Dette bekrefter at vi fått ytterligere kontroll med virksomheten og er i henhold til vår plan om resultatforbedring. Vi er fornøyd med at inntjeningen i entreprenørvirksomheten er stadig i bedring og at ordretilgangen er i tråd med våre vekstambisjoner, sier adm. direktør Anders Danielsson.

Skanska er også fornøyd med å ha kontrahert 4,5 milliarder i andre kvartal, en milliard høyere enn de har produsert for i kvartalet. Store prosjekter som forretningsbygg for NPRO i Drammensveien 134 i Oslo (525 mill. kroner) og jernbanekontrakten i Vestfold (1,35 milliarder kroner) er vunnet i kvartalet, og i tillegg har Skanska fått vei- og banekontrakter for rundt 700 mill. kroner. Nesten halvparten av de inngåtte kontraktene er innenfor segmentet vei og bane.

-De mange miljøsertifiserte kontraktene vi nå gjennomfører, og ikke minst samspillkontrakten vi har vunnet på Senter for husdyrforsøk på Campus Ås, bekrefter at vår kompetanse i tidlig fase er etterspurt i markedet, forteller Danielsson.

Antall fraværsskader pr. mill. arbeidstimer (H1-verdi) endte på 2,87 for andre kvartal 2013 og 3,71 hittil i år.

-Vi har også gjennomført verdens største sikkerhetsuke i andre kvartal med fokus på at alle skal komme hjem fra våre prosjekter uten skader. Vi mener at Sikkerhetsuka bidrar til en utvikling mot vår nullvisjon, sier Danielsson.

Forsiden nå