Siim Kalas nevner ikke lenger frislipp av kabotasje, trolig fordi han begynner å få motbør i EU-kommisjonen.
Siim Kalas nevner ikke lenger frislipp av kabotasje, trolig fordi han begynner å få motbør i EU-kommisjonen.

Ikke fri kabotasje likevel?

Det kommer nå signaler fra Europa om at det ikke blir frislipp av kabotasje fra 2014.

Nordic Logistics Association (NLA) hvor de nordiske lastebileierorganisasjonene er medlemmer, deriblant Norges Lastebileier-Forbund, har i lengre tid jobbet opp mot EU-kommisjonen for om mulig å forhindre at kabotasje slippes helt fritt fra 2014. Fullt frislipp har vært ett av tiltakene EUs transportminister Siim Kallas fra Estland har ønsket som virkemiddel for å effektivisere godstransporten i Europa. NLAs budskap har vært at ytterligere liberalisering av kabotasjereglene eller fullt frislipp vil ta livet av mange transportselskap i Norden.

Også Tyskland og Nederland

Nå får NLA støtte fra blant annet Tyskland og Nederland. I begge disse landene har TV-program avdekket at det i stor utstrekning foregår kabotasjesvindel over en lav sko, blant annet med falske ADR-dokument som kan kjøpes på billigsalg i Polen. Dokumentarprogram har også avdekket hvilke umenneskelige forhold mange lastebilsjåfører lever under.

- Jeg har fått signaler om at EU-kommisjonen har fått påtrykk fra flere hold om å fjerne spørsmålet om ytterligere liberalisering av kabotasje fra listen over 12 prioriterte tiltak for å fremme det indre marked, uttaler Søren Hyldstrup-Larsen som er leder av NLA-kontoret i Brussel.

Kallas holder kjeft

Ytterligere et tegn på at frislipp av kabotasje ikke lenger er like aktuelt, er at Siim Kalas ikke nevnte kabotasje med ett ord da han i en tale om logistikk og EU tidligere i høst regnet opp de tiltak han har fremmet eller vil fremme når det gjelder transport i EU.

Forsiden nå