Slik skal elgen se ut.
Slik skal elgen se ut.

Kjempe-elg skal bedre trafikksikkerheten

Den er ti meter høy, 12 meter lang og skal gjøre det tryggere å kjøre gjennom Østerdalen.

Riksvei 3 har er en ganske kjedelig og monoton vei og har en historie med mange stygge ulykker.

Prosjektet «Trafikantens opplevelse rv. 3», er et Forsknings- og utviklingsprosjekt som ved hjelp av nye og hittil uprøvde virkemidler arbeider for å øke trafikksikkerheten langs strekningen.

Den siste planen er å plassere en enorm elg på Bjøråa rasteplass i Stor-Elvdal. Elgen skal etter planen være på plass i 2015, og da skal også rasteplassen være utvidet med parkeringsplass for lastebiler, lekeplass for barn, kiosk, moderne toaletter og nye bord og benker, opplyser Statens vegvesen.

Elgen blir angivelig verdens største.

Sparebanken Hedmarks kunstfond står bak finansieringen, og har bevilget to millioner kroner for å gi den enorme elgen til Stor-Elvdal kommune.

Det er kunstnerne Linda Bakke og Inge Iversen som har utarbeidet konseptet for elgen, som skal produseres i Kina.

Det er for øvrig gjennomført to trafikantundersøkelser i tilknytning til Trafikantens Opplevelse-prosjektet, og begge viser at tiltakene som er gjennomført har en klar positiv effekt.

Forsiden nå