Konsernsjef Øyvind Lygre i Scandinavian Shipping ønsker ikke å uttale seg så lenge rettsaken pågår.
Konsernsjef Øyvind Lygre i Scandinavian Shipping ønsker ikke å uttale seg så lenge rettsaken pågår.

Krever Schianders for 10 mill.

Marine Trading krever det tidligere transportselskapet Schianders Logistikk i Moss for 10,4 millioner kroner.

I dag starter rettssaken i Moss tingrett hvor styret ved Jan Ulriksen og Øyvind Lygre, nå konsernsjef i Scandinavian Shipping, er saksøkt for å ha påført kreditorene et økonomisk tap på minst 10,4 millioner kroner ved ikke å stoppe Schianders Logistikks skakkjørte virksomhet i tide.

På vei inn til Moss tingrett forteller Øyvind Lygre til AT.no at han ikke ønsker å kommentere saken mens rettsaken pågår.

For sent

Kreditor Svein Willadssens prosessfullmektig, advokat Kristian Voie Danielsen, hevder at selskapet var insolvent ved utgangen av 2009, et halv år før oppbudet ble levert 15. juni 2010.

- Når styret i Schianders unnlater å begjære oppbud når insolvens inntrer, er de erstatningsansvarlig for det tap kreditorene lider fra oppbud skulle vært begjært og fram til konkurs faktisk åpnes, hevder Voie Danielsen.

Avviser

Advokat Per Arne Damm som fører saken for Øyvind Lygre og Jan Ulriksen, hevder imidlertid at det verken foreligger et ansvarsgrunnlag eller et økonomisk tap som står i forhold til kravet.

- 10 millioner er svært mye penger. Det ligger i sakens natur at dette ikke finnes mulighet for å hente et slikt beløp hos oss, sier Jan Ulriksen til Moss Avis.

Forstår ikke søksmålet

- Vi var i ferd med å redde Schianders Logistikk, men så stoppet plutselig kreditten. Hadde ikke det skjedd, hadde selskapet overlevd, sier Ulriksen som kom inn i selskapet via Norwegian Transport Network, NTN, som i 2007 overtok Schianders-konsernet.

Også NTN fikk etter hvert store økonomiske problemer. I 2010 ble derfor selskapet solgt videre Scandinavian Shipping.

Det er satt av tre dager til saken i Moss tingrett.

Forsiden nå