Land Elektriske med tunnelkontrakt

Land Elektriske med tunnelkontrakt

Statens vegvesen har tildelt Land Elektriske AS jobben med elektroarbeidet på prosjektet riksvei 7 Sokna - Ørgenvika.

Kontrakten er på 46,1 mill. kroner. Land Elektriske var en av to tilbydere til jobben. Arbeidet omfatter elektroarbeid i de to tunnelene på prosjektet Rallerud- og Ørgenviktunnelen, veibelysning ved tunnelmunninger og i kryss, i tillegg til styring og overvåking.

Arbeidet starter rundt 1. august.

Forsiden nå