Tyskland opplever sterkt fallende etterspørsel etter tunge lastebiler, noe ikke minst de innenlandske produsentene Mercedes-Benz (bildet) og MAN merker godt.
Tyskland opplever sterkt fallende etterspørsel etter tunge lastebiler, noe ikke minst de innenlandske produsentene Mercedes-Benz (bildet) og MAN merker godt.

Lastebilnedgang i EU

Nedgangen i lastebilsalget i EU fortsetter.

I november ble det registrert 18,5% færre lastebiler over 3,5 tonn i EU-landene sammenlignet med samme måned i 2011, ifølge vår tyske kollega Verkehrsrundschau.

Alle de store markedene i Europa opplever tilbakegang, men variasjonen er stor. Ekstra ille er det å være lastebilselger i Portugal med en nedgang på hele 45,7%. Deretter følger Italia (minus 27,5%) og Spania (minus 25,1%). Av andre nøkkelmarkeder har Frankrike en nedgang på 20,7% og Storbritannia 16,1%.

Selv den viktigste og mest solide økonomien i Europa, Tyskland, må se en tilbakegang på 13,6%.

For tunge lastebiler var tilbakegangen i november 17%, men markedsutviklingen er noe annerledes en for lastebil totalt. For eksempel sank registreringene i Tyskland med hele 23,9% sammenlignet med året før.

Verst var det imidlertid i Italia med 31,3%, mens Storbritannia klarte seg med en minus på bare 10,5%.

Forsiden nå