Elegant forsering av hårnålsvinger med vindgeneratorblader.
Elegant forsering av hårnålsvinger med vindgeneratorblader.

Løfter lasten gjennom hårnålsvinger

Hva gjør du når du skal transportere vindmølleblader på 35 meter gjennom hårnålsvinger med radius på 15 meter? Du bygger en spesialtilhenger som løfter bladene.

Da delene til Europas høyest plasserte vinddrevne strømgenerator skulle fraktes opp til 2465 meters høyde, måtte de fraktes gjennom det høyeste fjellpasset sentralt i Sveits, Nufenen-passet.

Frakt-ruten mellom Airolo i Ticino og Gries i Valais har ni hårnålsvinger. De siste 800 meterne opp til monteringsstedet hadde en stigning på 15 %.

Løftet lasten i vinkel

Energiselskapet SwissWinds Development tok kontakt med den Neuerhof-baserte spesialtransport-bedriften Voser Transport AG for å finne ut hvordan dette kunne løses.

De ble enige om å bestille en fireakslet InterCombi-semitrailer med en spesiell løfteanordning fra Scheuerle Fahrzeugfabrik i Pfedelbach i Tyskland. Bladene ble kjørt enkeltvis opp på fjellet skrudd fast i anordningen. I de skarpe svingene ble bladene løftet med en vinkel på 23° opp fra semien. Dermed hang de over hindrene i ytterkant av svingene istedenfor å treffe dem.

- Ingen andre transport-farkoster kunne håndtert denne ekstreme transporten bedre opp til vårt monteringssted, sier en imponert anleggsansvarlig Martin Stromeier i SwissWinds.

Snakk om overhengende last...
Snakk om overhengende last...

Tyngde gir godt feste

De siste 800 meterne ble delene til vindmøllen lastet over på en seksakslet motorisert transportmodul. Stigningen var 15 % denne delen av transporten.

Omlasting fra semitrailer til transportmodul 800 meter før ankomst til monteringsstedet.
Omlasting fra semitrailer til transportmodul 800 meter før ankomst til monteringsstedet.

- I bratta var tyngde en god ting. Grepet på underlaget ble bedre med tyngre last, sier Markus Binder i Voser Transport.

Vindmøllen av typen Enercon E-70 ble satt i drift tidlig i 2012. Den kan gi strøm til ca. 800 husstander. Dette er et pilotprosjekt i delstaten Valais. Det skal etter planen bygges fire eller fem slike vindgeneratorer i Valais de kommende årene.

Siste 800 meter opp til toppen ved Gries i Valais har 15 % stigning.
Siste 800 meter opp til toppen ved Gries i Valais har 15 % stigning.

Ferdig montert energigenerator ved innsjøen Griessee.
Ferdig montert energigenerator ved innsjøen Griessee.

Forsiden nå