Lørentunellen er snart ferdig.
Lørentunellen er snart ferdig.

Lys i tunellen

Det er ikke få arbeidstimer som går tapt på Ring 3 i Oslo hver dag på grunn av kø. Nå er det «bare» ett år igjen før den nye ringveien står klar.

Statens vegvesen melder om at både Lørentunellen og Økerntunellen snart står ferdig. Lørentunellen har fått asfalt, takelementer, lys og avtrekksvifter. Det som gjenstår er, blant annet, installering av nødtelefoner, kameraer og styringssystemer, samt omfattende testing av utstyret.

Økerntunellen er ferdig støpt og avløp og elektriske ledninger er på plass.

Etappevis åpning

Åpningen av nye Ring 3 vil skje i etapper fra sommeren 2013. Ifølge vegvesenets planer, skal hele det nye veisystemet tas i bruk i løpet av senhøsten samme år. Det vil foregår arbeid på lokalveiene over tunellene godt ut i 2014.

Forsiden nå