Erling Sæther ber om at samferdselsministeren etablerer "Bil for godstog".
Erling Sæther ber om at samferdselsministeren etablerer "Bil for godstog".

Magne Sveen tildelt rv.4-oppdrag

Oppdraget omfatter bygging av ca. 3,4 km ny tofelts vei med forbikjøringsfelt på riksvei 4 i Gran kommune.

Den nye veien bygges etter veiklasse S5, med midtdeler og veibelysning på hele strekningen. Kontrakten omfatter også en plasstøpt betongkulvert med mål ca. 5 x 4,75 x 18 m.

Totalverdien på kontrakten er   85.289.188 kroner.

Forsiden nå