Mange vil bygge ny E39

Mange vil bygge ny E39

Seks entreprenører er med i kampen om å få bygge delparsell to mellom Halsteinbrua og Høgkjølen på E39 i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag. Prisene varierer fra 158 til 217 millioner kroner.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått inn seks tilbud og at mange entreprenører betrakter denne jobben som interessant. Vi merker oss også at det er relativt stor spredning i prisene, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Entreprisen på delparsell to innebærer bygging av 7,75 kilometer ny vei i jomfruelig terreng. Fra Doroa til Damtjønna får veien seks prosent stigning. Her blir det et 2,5 kilometer langt forbikjøringsfelt. Tre bruer inngår også i prosjektet.

Disse har levert inn tilbud:
M3 Anlegg: 184.987.297 kroner
Tore Løkke: 193.339.169 kroner
K.A. Aurstad: 217.582.582 kroner
Johs. J. Syltern: 157.967.047 kroner
PEAB: 173.887.000 kroner
BL Entreprenør: 163.934.337 kroner

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av mai slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i juni, sier byggeleder Per Randen i Statens vegvesen.

Prosjektet skal være ferdig høsten 2015.

Forsiden nå