Markedssjef borutstyr

Markedssjef borutstyr

  Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS Atlas Copco er en av verdens ledende leverandører av produktivitetsfremmende løsninger til industrien. Produktene og tjenesten inkluderer kompressorer, ekspansjons- og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektroverktøy, monteringssystemer samt relatert ettermarked og utleie. Atlas Copco sysselsetter over 190 personer i Norge, der mer enn 60 er basert ute i feltet, nær våre kunder.    Søker Markedssjef borutstyr Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS søker en salgsorientert markedssjef for våre overjordsprodukter med følgende nnansvar og arbeidsoppgaver: nn• Ledelse og markedsføring av overjordsprodukter til våre kunder nn• Ledelse av firmaets aktiviteter mot kundegruppene nn• Identifisere og utvikle forretningsmuligheter nn• Følge opp produktsortiment nn• Være vårt bindeledd mot fabrikker nn• Resultat- og budsjettansvar for eget område nn• Stillingen inngår i selskapets ledergruppe nnGå inn på www.atlascopco.com/careers for å finne ut mer om stillingen. nnHar du spørsmål vedrørende stillingen, kontakt: nnAdministrerende Direktør Erik Presthus tlf. 64 86 03 72 / 95 12 46 12 eller nnPersonalsjef Wenche Fossli tlf. 64 86 03 52 / 93 81 11 18 nnEventuelt send dine spørsmål på e-post: apply.nnc@no.atlascopco.com Søknadsfrist 18 august

Forsiden nå