Distriktssjef Hordaland Jarle Sørås i Mesta Elektro.
Distriktssjef Hordaland Jarle Sørås i Mesta Elektro.

Mesta oppgraderer tunneler

Mesta Elektro har vunnet kontrakten om å oppgradere tre tunneler på E39 nord for Bergen.

Mestas anbudssum er på 20,5 millioner kroner.

Det er i Eikefettunnelen, Trodaltunnelen og Sandviktunnelen på strekningen mellom Bergen og Sogn det skal gjennomføres en rehabilitering av de elektriske installasjonene. Elektroarbeidene som skal utføres i tunnelene omfatter belysning, ventilasjon og sikkerhetsutstyr.

Statens vegvesen er oppdragsgiver og det er avdelingen i Bergen som skal utføre oppdraget, skriver Mesta på nett. Arbeidene starter opp i juli og skal være ferdig innen utgangen av november.

Travelt for Mesta Elektro

- Det er travle tider for de 45 ansatte i Mestas elektroavdeling i Bergen. Avdelingen er i sluttfasen i arbeidet med en ny tunellinstallasjon i Ulvik i Hardanger. Arbeidet skal være ferdig i august og Elektro er her underentreprenør for Veidekke, sier distriktssjef Hordaland Jarle Sørås i Mesta Elektro.

- I juli starter avdelingen opp arbeidene med elektroinstallasjoner i Vangstunnelen på E16 på Voss. Denne kontrakten har en verdi på 18 millioner kroner og arbeidet skal være ferdig i desember. Her er Statens vegvesen oppdragsgiver, opplyser Sørås.

I tiden fremover skal flere store elektrojobber ut på anbud i Bergen og Hordaland. Mye av dette er knyttet til oppgradering av riks- og fylkesveituneller, men oppgradering av nødnett for redningsetatene og øvrige sikkerhets- og kommunikasjonssystemer vil også være viktige oppdrag for Mesta Elektro.

Forsiden nå