Mudring i Mjøsa

Mudring i Mjøsa

Hæhres Hitachi ZX870 langgraver fjerner mudder på sin del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Den har en rekkevidde på 24 meter. Massen kjøres av dumpere til et deponi ovenfor nye E6 og Dovrebanen.

Forsiden nå