NLF: Tunge kjøretøy må ha vinterdekk

NLF: Tunge kjøretøy må ha vinterdekk

- Vinterdekk på alle tunge kjøretøy, og ikke bare trekkvogna, er trafikksikkert. Samtidig er det et ypperlig instrument for å stoppe potensielle drapsmaskiner fra å kjøre inn i landet, sier adm. direktør Geir A. Mo.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener et slikt krav må følges opp med streng kontroll og passende sanksjoner for dem som ikke følger reglene.

Det bør også vurderes om oppdragsgiver/bestiller bør kunne gjøres ansvarlig for kjøretøyets tekniske stand og om reglene for tilbakeholdsrett bør endres slik at kjøretøyet kan holdes tilbake selv om det er foretaket som får forelegget.

Forslaget fra NLF er en del av et høringssvar på Vegdirektoratets forslag til endring av reglene for vinterdekk. Vegdirektoratet foreslår et krav om vinterdekk på alle kjøretøy over 3500 kg.

-Vi mener at kravet også bør gjelde alle tilhengere, sier Mo.

Flere kontroller

-Vi er klar over at et krav om vinterdekk på hele bilparken vil kunne føre til økte utgifter for transportørene, men vi tror dette er noe som kan få en stor betydning for trafikksikkerheten på norske vinterveier, sier lederen videre.

NLF forutsetter at det blir flere kontroller enn i dag og at vegvesen, tollvesen og politi samarbeider for å oppnå best mulig effekt av en eventuell regelendring.

Andre punkter i NLFs høringssvar er:

- Det må bli tillatt med 50 pigger pr. meter dekkbane og 6 grams piggvekt for tunge kjøretøy.
- Krav om minimum 5 mm mønsterdybde for tunge kjøretøy.
- Kjetting som brukes må ha krav til kvaliteten.
- Det må være tillatt at sandstrøere erstatter to av drivhjulskjettingene, i likhet med onspot kjettinger.
- Vinterdekkperioden bør være felles for hele landet: 1. november-31. mars.

 

 

 

Forsiden nå