Norske yrkessjåfører oppfordres til å feie for egen dør.
Norske yrkessjåfører oppfordres til å feie for egen dør.

- Norske yrkessjåfører må feie for egen dør

Kun nordmenn ble anmeldt etter at nærmere 150 vogntog ble kontrollert av Vegvesenet nylig.

- Utlendingene hadde det meste på stell. Norske sjåfører bør kanskje feie for egen dør, sier kontrollør Jack Stemland til NRK.

Slagside

- Kritikken av utenlandske sjåfører har fått en slagside. Næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport tar på nytt til motmæle mot den ensidige, negative kritikken av utenlandske sjåfører og biler.

- Sannheten er at vi er helt avhengig av denne transportkapasiteten for å kunne forsyne Norge med varer, understreker Sæther.

Intensiv kontroll

Statens vegvesen har hatt intensiv kontroll av tungtransporten i Nordland sist helg. Frits Karlsen, seksjonsleder i Statens vegvesen, tror bileiere nå tar større ansvar.

Det er tre problemområder som går igjen når vegvesenets folk er ute på kontroll. Mangel på kjetting, dårlige geografikunnskaper og liten kjennskap til norske regler.

- Hovedhensikten med våre kontroller er å bidra til økt trafikksikkerhet innenfor tungtransport på veien. Resultatet av kontrollen i helga viser at sjåførene stort sett er ansvarlige, sier Karlsen.

Overtar

De utenlandske vogntogsjåførene overtar stadig mer av tungtransporten på norske veier. Det er ingen grensekontroll i Norge, slik at alle får kjøre fritt inn i landet. Derfor må de farlige kjøretøyene kontrolleres når de allerede har kommet inn i landet.

Forsiden nå