Direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen på talersolen under Anleggsdagene 2013.
Direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen på talersolen under Anleggsdagene 2013.

Ønsker raskere behandlig av veiprosjekter

I dag tar det ca. 10 år fra store veiprosjekter begynner å bli utredet til de blir fremmet i Stortinget. Direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen ønsker å endre dette.

-Statlige etater bør samordnes bedre, og vi må avklare konflikter raskere enn vi gjør i dag, sier han.

Alle prosjekt over 750 mill. kroner må gjennom en konseptvalgutredning. Dette tar normalt 2 til 3 år. Så må det gjennom en kvalitetssikring i departementene, behandling i kommunene og til slutt en ny runde i departementene. Er det omdiskuterte prosjekter med mye uenighet kan det gå mange år ekstra før prosjektet eventuelt fremmes for Stortinget.

Aksnes stiller spørsmålet om det kan være god samfunnsøkonomi å heve pengegrensen for konseptvalgutredning for å spare tid og penger for samfunnet på de «mindre» store prosjektene.

LES OGSÅ:

Forsiden nå