Tredje byggesteg omfatter ny Ljøtunnel på ca. 3 600 meter fra Herdal til Ljøen, ny ca. 440 meter lang rastunnel på Røyrfonna. I tillegg skal rasvollene fra Røyr til Herdal ferdigstilles. Kostnadsoverslag på tredje byggesteg er 470 mill. kroner.
Tredje byggesteg omfatter ny Ljøtunnel på ca. 3 600 meter fra Herdal til Ljøen, ny ca. 440 meter lang rastunnel på Røyrfonna. I tillegg skal rasvollene fra Røyr til Herdal ferdigstilles. Kostnadsoverslag på tredje byggesteg er 470 mill. kroner.

Opshaug Sandtak lavest på Fv. 60-prosjekt

Fem entreprenører har levert tilbud på jobben med å ta ut forskjæringene til ny Ljøtunnel på fylkesvei 60 Røyr-Hellesylt.

Arbeidet er forberedelser før arbeidet med å sprenge tunnel fra Ljøen til Herdalen, og er den første kontrakten i tredje byggesteg av rassikringen på fylkesvei 60 mellom Røyr og Hellesylt.

Disse entreprenørene har levert inn tilbud:
Vasto Anlegg AS, 11.240.650 kroner.
Hole Anlegg AS, 9.843.610 kroner.
K.A. Aurstad AS, 11.791.450 kroner.
Busengdal Transport AS, 9.413.969 kroner.
Opshaug Sandtak AS, 8.190.930 kroner.

- Vi er godt fornøyd med konkurransen, og den laveste prisen er ikke langt fra overslaget vårt, sier byggeleder Kristen Leganger i Statens vegvesen.

Arbeidet starter i midten av september, og skal være ferdig før jul i år.

Forsiden nå