Overgangsordning for kvalifikasjonskrav forlenges
(Foto: Hans Kristian Barbøl)

Overgangsordning for kvalifikasjonskrav forlenges

Overgangsordning for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning forlenget til 1. juli 2022.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning i ytterligere to år, til 1. juli 2022.

Årsaken er at departementet venter på arbeidet til Byggkvalitetutvalget, som skal levere sin rapport 1. februar 2020.

Byggkvalitetutvalget ble nedsatt i 2018. Utvalget vurderer om dagens virkemidler for å sikre kvalifiserte og seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen er gode nok, eller om det er behov for å tenke nytt. Sentral godkjenning er bare ett av flere virkemidler som er under vurdering. Det vil ta tid å få på plass eventuelle endringer i dagens system.

Får to nye år til å oppfylle kravene
Departementet forlenget i 2018 overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning til 1. juli 2020.

I påvente av utvalgets arbeid, forlenges overgangsordningen til 1. juli 2022. De firmaene som i dag er omfattet av overgangsordningen for Sentral godkjenning, får dermed ytterligere to år på seg til å oppfylle forskriftens krav til utdanning og praksis.

Med overgangsordningen kan firmaene som fikk Sentral godkjenning før 1. januar 2016, være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer. Forutsetningen er selvfølgelig at de opplysningene som lå til grunn for vurderingen var riktige, og at det i ettertid ikke har skjedd noen reduksjon i faglig ledelses utdanning og praksis.

Ved søknad om endrede godkjenningsområder eller tiltaksklasser, må derimot kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut. 

Brexit

Storbritannia skal etter planen gå ut av den Europeiske Union (EU) 31. oktober 2019. Dersom Storbritannia går ut uten en utmeldingsavtale, vil det ha betydning for kvalifikasjonskravene i den norske byggesaksforskriften.

For å unngå at det oppstår eventuell usikkerhet i Norge, har departementet vedtatt en overgangsregel som vil gjelde dersom dette skjer. Regelen innebærer at nordmenn og andre EØS-borgere som har tatt bygg- eller anleggsfaglig utdannelse i Storbritannia, kan være trygge på at denne fortsatt aksepteres på lik linje som norsk.

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (Lovdata.no)

 
 

Forsiden nå