Peab transporterer malm fra gruven i Kaunisvaara til omlastingsstasjonen i Pitkäjärvi via selskapet Cliffton Mining. Derfra fraktes malmen med tog til Narvik.
Peab transporterer malm fra gruven i Kaunisvaara til omlastingsstasjonen i Pitkäjärvi via selskapet Cliffton Mining. Derfra fraktes malmen med tog til Narvik.

Peab deltar i et konsortuim som investerer i Northland

Northland har meddelt at det finnes et forslag til en langsiktig finansiell løsning for selskapet, som innebærer at det tilføres 335 mill. USD gjennom en emisjon av obligasjoner.

Et konsortium bestående av Folksam, Metso, Norrskenet og Peab invester 25 mill. USD hver i Northland-obligasjoner.

Konsortiumet kvrever retten til å utnevne fire av sju styremedlemmer i selskapet. Målet med dette er å få nødvendig innflytelse og tilføre ekspertise til Northland Resources.

Vil ha Olav Fjell som styreleder

De fire investor-selskapene har utpekt Olav Fjell til styreleder, og skal utpeke tre styremedlemmer til når emisjonsperioden avsluttes.

Fjell har en solid bakgrunn: Adm. direktør i Statoil ASA, styreleder i NSB og senest adm. direktør i Hurtigruten ASA. Han er også styremedlem i Swedbank AB og styreleder i Statkraft. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Peabs utestående gjeld vil bli gjort om til en rentebærende leverandørkreditt fra januar 2016 til forfall senest i juli 2020.

Peab sikrer kontraktene

Refinansieringen av Northland sikrer utestående fordringer for Peab, og at selskapet får fullføre de eksisterende entreprenørkontraktene og den tiårige kontrakten om transport av malm til Narvik.

- Det er veldig tilsfredsstillende at Northland har en langsiktig løsning på plass. Ved å investere i obligasjoner sammen med Folksam, Metso og Norrskenet får vi innflytelse. For Peab er det veldig positivt at vi kan fullføre kontraktene og transporttjenestene vi har for Northland, sier Peabs adm. direktør, Jesper Göransson.

Forsiden nå