Styrelder i MEF, Arnstein REpstad, talte til bransjen på Loen-dagene 2013.
Styrelder i MEF, Arnstein REpstad, talte til bransjen på Loen-dagene 2013.

- Politikerne må holde fingrene mer av fatet

LOEN (AT.no): Styreleder i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Arnstein Repstad, med klar beskjed til politikerne.

Fra talerstolen i en av konferansesalene på Alexandra hotell i Loen i forbindelse med Loen-dagene gikk Repstad gjennom en rekke tema for ca. hundre fremmøtte maskinentreprenører.

Han tok blant annet for seg den rødgrønne regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023:

- Dersom regjeringens mål om at planleggingstiden av samferdselsprosjekt skal halveres, må politikerne holde fingene mye mer av fatet, sa han.

Tiltakspakken for å dekke etterslepet av vedlikeholdet på fylkesveiene på 10 milliarder kroner i forslaget til NTP imponerer heller ikke lederen:

- Det er nesten ikke en begynnelse en gang, sa han fra talerstolen.

Utenlandske entreprenører

I 2012 tok utenlandske entreprenører over halvparten av de store kontraktene Statens vegvesen lyste ut (12 av 22). Repstad mener denne utenlandske andelen vil bli lavere i årene fremover.

- Men andelen utenlandske underentreprenører tror jeg vil øke. Da er det veldig viktig at byggherrene følger opp at disse underentreprenørene blir lønnet etter norske standarder, og er underlagt norske lover og regler, sa han til de fremmøtte.

- Kom med innspill

MEFs hovedstyre skal vedta næringspolitiske flaggsaker for 2014 på sitt hovedstyremøte 5-6. november. Repstad oppfordret MEFs medlemmer til å komme med innspill til dette.

- Det er dere som vet hvor skoen trykker, så meld fra til oss via regionskontorene, sa styrelederen til de fremmøtte.

Forsiden nå