Foto: Hallingdal Bergboring AS
Foto: Hallingdal Bergboring AS

Rekord-dyp peling

Hallingdal Bergboring har boret peler nesten 70 meter ned i bakken. Det er rekord, ifølge firmaet.

Tverrforbindelsen rv. 44 Skjæveland–E39 Bråstein (Rogaland):

- Hallingdal Bergboring er en stor aktør innen bergboring, og de kjenner ikke til at andre har boret så dypt før, med en diameter på 90 cm. I hvert fall  ikke i Europa, sier prosjektleder Bjarne Våge i Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Arbeidsfellesskapet Bjelland AS og SV Betong startet arbeidet på tverrforbindelsen for fullt sensommeren 2017.

46 stålrør

Fylkesvei 505 Skjæveland-Foss Eikeland er første etappe av tverrforbindelsen mellom riksvei 44 på Skjæveland og E39 på Bråstein. Målet er å få til en bedre tilknytning mellom bolig- og næringsområder, og veien blir en del av den fremtidige ringveien rundt Sandnes.

Nå jobbes det intenst med peling. Til sammen blir 46 stålrør boret ned i grunnen. Fundamentering med peler er ofte beste alternativet på ustabil grunn.

- Vi er veldig godt i gang med boringen. Vi har også startet med armering og støping i pelene - den dypeste til 69,4 meter under bakken. Siden det er første gang man støper på dette dypet, har vi fått noen utfordringer som entreprenøren jobber med å løse, sier Våge.

Før påske

Brua over godsterminalen på Ganddal, Brunnholen bru, er et hovedelement i prosjektet.

Den blir 25,2 meter bred og 248 meter lang. Det mest spesielle, er byggemetoden. Brua blir støpt i seksjoner inne på det ene landkaret og skjøvet over godsterminalen med «millimeterpresisjon». Dette blir andre gang metoden er brukt i Norge med lignende dimensjoner, ifølge Statens vegvesen. Det skal være første gang to brukasser blir skjøvet parallelt her i landet. Den første skyvingen skjer før påske 2018.

I tillegg til brua, blir det bygget nærmere 2,4 km med veier, gang- og sykkelveier og flere tilførselsveier. Det er kjørt 71.000 kubikkmeter med steinmasser til anleggsområdet, 15.000 kubikkmeter er kjørt til mellomlager og 200.000 kubikkmeter er kjørt til tipp.

Forsiden nå

Real Time Analytics