Foto: Hallingdal Bergboring AS
Foto: Hallingdal Bergboring AS

Rekord-dyp peling

Hallingdal Bergboring har boret peler nesten 70 meter ned i bakken. Det er rekord, ifølge firmaet.

Tverrforbindelsen rv. 44 Skjæveland–E39 Bråstein (Rogaland):

- Hallingdal Bergboring er en stor aktør innen bergboring, og de kjenner ikke til at andre har boret så dypt før, med en diameter på 90 cm. I hvert fall  ikke i Europa, sier prosjektleder Bjarne Våge i Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Arbeidsfellesskapet Bjelland AS og SV Betong startet arbeidet på tverrforbindelsen for fullt sensommeren 2017.

46 stålrør

Fylkesvei 505 Skjæveland-Foss Eikeland er første etappe av tverrforbindelsen mellom riksvei 44 på Skjæveland og E39 på Bråstein. Målet er å få til en bedre tilknytning mellom bolig- og næringsområder, og veien blir en del av den fremtidige ringveien rundt Sandnes.

Nå jobbes det intenst med peling. Til sammen blir 46 stålrør boret ned i grunnen. Fundamentering med peler er ofte beste alternativet på ustabil grunn.

- Vi er veldig godt i gang med boringen. Vi har også startet med armering og støping i pelene - den dypeste til 69,4 meter under bakken. Siden det er første gang man støper på dette dypet, har vi fått noen utfordringer som entreprenøren jobber med å løse, sier Våge.

Før påske

Brua over godsterminalen på Ganddal, Brunnholen bru, er et hovedelement i prosjektet.

Den blir 25,2 meter bred og 248 meter lang. Det mest spesielle, er byggemetoden. Brua blir støpt i seksjoner inne på det ene landkaret og skjøvet over godsterminalen med «millimeterpresisjon». Dette blir andre gang metoden er brukt i Norge med lignende dimensjoner, ifølge Statens vegvesen. Det skal være første gang to brukasser blir skjøvet parallelt her i landet. Den første skyvingen skjer før påske 2018.

I tillegg til brua, blir det bygget nærmere 2,4 km med veier, gang- og sykkelveier og flere tilførselsveier. Det er kjørt 71.000 kubikkmeter med steinmasser til anleggsområdet, 15.000 kubikkmeter er kjørt til mellomlager og 200.000 kubikkmeter er kjørt til tipp.

Forsiden nå