Nye Karmsundgata sør med fire felt og brusystem.
Nye Karmsundgata sør med fire felt og brusystem. (Illustrasjon: Staten vegvesenet)

Risa AS bygger Karmsundgata

På vegne av Rogaland fylkeskommune har Statens vegvesen tildelt Risa AS jobben med å utvide Karmsundgata. Kontrakten er en totalentreprise verdt 385 millioner kroner.

Strekningen som Risa AS skal bygge i Haugesund går fra Opelkrysset (Haukelivegen) og 1300 meter mot sentrum, til Storasundgata.

Oppdraget er å utvide gata fra to til fire felt. Tre gangbruer, undergang, nye lys, støyskjermer er blant oppgavene som ligger i kontrakten.

- Dette er en totalentreprise. Det betyr at entreprenøren både prosjekterer og bygger, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Einar Færaas.

Sykkelvei på begge sider

- Vi skal bygge fortau med sykkelvei på begge sider av gata, og tre bruer for dem som går og sykler. I kontrakten ligger også 760 meter med støyskjermer, nye bussholdeplasser, veilys og forsterket lys i undergangen, sier Færaas.

Samarbeid med kabeletater

Samtidig med arbeidet for å bygge ny vei i Karmsundgata, benytter Haugesund kommune muligheten og fornyer vann- og avløpssystemene sine på strekningen.

Haugaland kraft legger nye strømkabler.

Arbeidet med prosjekteringen starter sommeren 2019, og alt skal være ferdig sommeren 2021.

Forsiden nå