Se filmen om Ryfast og Eiganestunnelen

Se filmen om Ryfast og Eiganestunnelen

Statens vegvesen har lagt ut en film der prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen kommer med sine tanker om tunnelene akkompagnert av animasjoner.

Ryfast består av to hoveddeler: Solbakktunnelen som går fra Solbakk i Strand til bydelen Hundvåg i Stavanger (14,3 km), og Hundvågtunnelen som knytter sammen Hundvåg og Gamlingen i Stavanger (5,5 km).

Veivesenet melder at Solbakktunnelen, som skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, vil ha laveste punkt 290 m under havoverflater og en stigning på drøyt 7% i hver ende.

Eiganestunnelen går fra Schancheholen til nordre utløp av Byhaugtunnelen i Stavanger (3,7 km).

LES OGSÅ:          

Alle tre tunnelene skal ha to tunnelløp, med to kjørefelt i hver retning. Når Ryfast står ferdig vil ferjesambandene Stavanger-Tau og Lauvvik-Oanes legges ned.

- Den kanskje største gevinsten med Ryfast er at den skaper en større og utvidet bo- og arbeidsmarkeds-region, sier Eiterjord.

Forsiden nå