Siste frist for å bytte sprengningssertifikat

Siste frist for å bytte sprengningssertifikat

De som vil erstatte sitt sprengningssertifikat klasse A med et bergsprengningsleder-sertifikat, må ta et overgangskurs. I morgen går fristen ut for å melde seg på kurs.

Overgangsordningen med å erstatte klasse A med ledersertifikatet utløper 1. januar 2013. De som vil bytte sertifikat må ha en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, og ha et overgangskurs. De må også kunne dokumentere at de driver egen virksomhet eller at de faktisk leder sprengningsarbeid.

For at Bransjeråd for fjellsprengning skal kunne sette opp nok kurs, er påmeldingsfristen satt til 1. november. Altså i morgen. De som ikke benytter seg av dette, mister muligheten til å bli bergsprengningsleder på overgangsordningen.

Forsiden nå