Slakter russisk gruvedrift

Slakter russisk gruvedrift

Arbeidstilsynet er svært kritisk til sviktende sikkerhetskultur rundt gruvedriften hos Trust Arktikugol i Barentsburg på Svalbard.

april juni

«Arbeidstilsynet har videre klare holdepunkter for at denne sviktende sikkerhetskulturen også gjør seg gjeldende blant personer i toppledersjiktet i Barentsburg. Dette vurderer vi som svært alvorlig og helt utillatelig», skriver Arbeidstilsynet i en tilsynsrapport til Trust Arktikugol.

Det er omkommet to ukrainske gruvearbeidere i Barentsburg i år: En i og en i . Dette er ikke noe unntaksår, men regelen. Det er i snitt omkommet 2 arbeidere i gruven siden 1989, melder Svalbardposten.

Gruven er stengt så lenge etterforskningen etter det siste dødsfallet pågår. Etter det har ikke Sysselmannen på Svalbard noe grunnlag for å holde den stengt. Men det har Arbeidstilsynet. Tilsynet varsler, ifølge Svalbardposten, at gruven forblir stengt til en rekke krav omkring utstyr og metangass er innfridd.

«Kort oppsummert har vi holdepunkter for at Trust Arktikugol hittil ikke har maktet å drive denne gruva på tilstrekkelig systematisk forebyggende måte med hensyn på helse-, miljø-, og sikkerhet for arbeidstakerne, slik arbeidsmiljøloven krever. Til slutt nevnes at vi forutsetter at det russiske arbeidstilsyn også er bekymret for helse-, miljø- og sikkerhetssituasjonen i gruva i Barentsburg», skriver Arbeidstilsynet i rapporten.

Trust Arktikugol er et russisk statseid gruveselskap. Russerne begynte utvinning av kull på Svalbard i 1932.

Forsiden nå