En rett høyre fra Erling Sæther.
En rett høyre fra Erling Sæther.

Slår kraftig tilbake mot lastebileierne

NHO Logistikk og Transport har måttet tåle mye negativ kritikk og beskyldninger fra lastebileiere den siste tiden.

- Nok er nok. Vi trenger utlendingene, sier næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.

Avviser beskyldninger

Han avviser på det sterkeste beskyldninger fra NLF-hold om at de største transportselskapene og spedisjonsselskapene i Norge ulovlig benytter utenlandske transportører til transport

innenfor landets grenser.

Sæther viser blant annet til et nylig oppslag i NRK hvor Erik Graarud i Østfoldavdelingen i NLF (Norges Lastebileier-Forbund) kom med slike beskyldninger.

Følger loven

- 60% av veibasert import og eksport av varer i Norge skjer med utenlandske transportører. Dette er i tråd med internasjonale avtaler og lovverk. Norske oppdragsgivere kan også benytte utenlandske transportører til innenlandske transportoppdrag, såkalt kabotasje, sier Sæther.

Trenger utlendingene

Han understreker at Norge er helt avhengig av utenlandsk transportkapasitet for å opprettholde vareforsyningen.

- Dessuten er rekrutteringen til det norske sjåføryrket for tiden på et lavmål, noe som ytterligere begrunner vår avhengighet av utenlandske biler.

De største spedisjonsbedriftene i Norge er medlem i NHO Logistikk og Transport. Disse er oppdragsgivere for norske og utenlandske bilselskaper.

I hovedsak organiserer spedisjonsbedriftene transporten slik at importvarene kjørt av utenlandske biler losses på egne terminaler. Videretransport derfra går med norske lastebiler, tog eller båt. Unntaksvis benyttes utenlandske biler til innenlandsk distribusjon.

Én prosent

- Ca. 1% av transportomfanget i Norge er kabotasjeturer. Bruken av kabotasje er økende, men fortsatt på et lavt nivå, sier Sæther og fortsetter:

- Vi ser ikke bort fra at det blant bilselskaper kan forekomme enkelttilfeller som bryter med reglene, på like linje med at norske lastebileiere bryter norske regler. Når alvorlige brudd oppstår har våre medlemsbedrifter gode rutiner for å avbryte samarbeid med useriøse, norske eller utenlandske, bileiere.

Forsiden nå