Stemningsfullt snødryss på brua når snøen blir ryddet fra platformen ved kabelen.
Stemningsfullt snødryss på brua når snøen blir ryddet fra platformen ved kabelen.

Snørydding i stor høyde

 Kabelarbeiderne på Hardangerbrua har mange kvadratmeter å rydde snø på ved kablene.

Rydding av snø på den hengende arbeidsplattformen ved brukabelen er viktig. Blir snøen liggende, blir den til faste snøklumper og is. Det vil være livsfarlig for arbeiderne nede på kasseseksjonene å få dette fallende på seg fra stor høyde.

Brua blir stadig mer ferdigstilt: Arbeid med vikling av metalltråd rundt brukablene foregår i lange telt, som blir flyttet etter hvert som arbeider skrider frem høyt over Eidfjorden.

Det blir også benyttet telt ved den utvendige sveisingen av skjøtene mellom kasseseksjonene som skal utgjøre selve kjørebanen. Det arbeides samtidig med sveising inne i kassene.

Forsiden nå